loader image

The BlogShare

1364: Preliminary results of the 2021-2022 Central Crete seismic sequences: seismological, satellite and geophysical observations Andreas Karakonstantis, Kyriaki Pavlou, Maria Kouli, Georgios Michas, Sophia-Ekaterini Avgerinou, Eleni-Apostolia Anyfadi, Georgios Chatzopoulos, George Hloupis, John Makris, Vasilios Saltas and Filippos Vallianatos