loader image

The BlogShare

1305: Projects INFRASEPREL, KNETSEISRL ACTCIPROL: towards a state-of-the-art centre for the study of earthquakes in Lixouri (W. Kefalonia, Greece) Vasiliki Kouskouna, Ioannis Kassaras, Athanasios Ganas, Vasileios Kapetanidis, George Kaviris, Efthymios Lekkas, Maria Jose Jimenez, Mariano Garcia-Fernandez, Paola Albini, Asimina Kourou, Filippos Vallianatos, Nikolaos Sakellariou, Nikolaos Galanos, Georgios Sakkas, Ioannis Spingos, Sotirios Valkaniotis, Varvara Tsironi, Polydoros Rallatos, Kyriaki Pavlou and Antonia Rallatou